Beperk financiële risico’s met een kredietwaardigheidscheck